P1060575.JPG

tohoto slepýše jsme potkali na cestě kousek od „Buku“.

we met this blindworm on the path close from „Buk“.

P1060549.JPG

P1060505.JPG

Štěpán v Luhačovicích

Steven in Luhacovice

P1060472.JPG

P1060468.JPG

P1060419.JPG

Everybody likes to get inspiration from something or somebody, it’s part of our life. Steven got his one today and he played his role of baby carrier. I guess he did great job, though I would not like to be the horse which he carried :-) In real I guess that the horse wouldn’t survive, but luckily the horse has stamina and has been rolling with Steven almost since he was born…

P1060419.JPG

Každý z nás se rád něčím nebo někým inspiruje, patří to k našemu životu. Dnes se Štěpán nechal inspirovat a zahrál si na šátkaře. Myslím, že mu to šlo dobře, i když bych nechtěl být koníkem, kterého nosil :-) V reálu by asi nepřežil, ale naštěstí má koník výdrž a táhne to se Štěpánem takřka od narození…

P1060399.JPG

02072010.jpg

Štěpán rád staví kostky – mě to těší

Steven likes to build cubes – i am pleased by it

P1060305.JPG