P1010007.JPG

P1060386.JPG

Tak takto vypadají naše děti ve 3 týdnech jejich života. Štěpán už tuto fázi má dva roky za sebou, ale Stella v ní právě je… tak je můžeme díky fotkám porovnat ve stejném oblečení…

Pořád se hádáme komu ta Stella je podobná… Ty oči…

So these are pictures of our babies when they were 3 weeks old. Steven has this phase of life two years past him but Stella is right these… so we can compare them thanks to the pictures in the same cloths…

We are still fighting about who is Stella similar to… Those eyes…

timdruhym

Posts

No Comments

Be the first to start the conversation.

Napsat komentář

Text formatting is available via select HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*