IMAG0279.jpg

Ne vždycky je všechno v životě hned. Na některé věci musíme čekat. Než nám někdo otevře, tak musíme klepat. Někdy stačí zaklepat jen jednou, ale někdy je třeba klepat dlouho. Vždy se to ale vyplatí. Dveře se totiž otevřou…

Lukáš 11:9 A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. 10 Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

timdruhym

Posts

No Comments

Be the first to start the conversation.

Napsat komentář

Text formatting is available via select HTML. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*